Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności . Warunki dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.
Edukacja Zabezpieczenie interesów placówki niepublicznej w wydatkowaniu, rozliczaniu i do...

Zabezpieczenie interesów placówki niepublicznej w wydatkowaniu, rozliczaniu i dokumentowaniu dotacji w 2017 roku

Szkolenie / Warsztat

Dokumentowanie dotacji w 2017r.

Opcje zakupu

Stock state icon Dostępność: Ograniczona ilość
Price icon Cena: Netto

Weź udział w warsztatach, jeżeli:

 • Musisz odpowiednio zabezpieczyć swoją placówkę poprzez właściwe argumentowanie oraz dokumentowanie wydatkowania dotacji w ciągu roku na cele, które są regularnie podważane przez organy dotujące
 • Chcesz dowiedzieć się, jak właściwie opisywać faktury i jakie dodatkowe dokumenty gromadzić, aby mieć cały proces uzyskiwania, wydatkowania i rozliczania dotacji pod kontrolą
 • Chcesz wiedzieć, w jaki sposób od stycznia 2017 roku zmieniły się zasady obliczania i udzielania dotacji i jak w związku z tym weryfikować wysokość dotacji przyznanej Twojej placówce

Dlaczego nasze wydarzenie różni się od innych warsztatów poświęconych dotacjom w placówkach niepublicznych:

 • CAŁY PROCES ZWIĄZANY Z DOTOWANIEM W OŚWIACIE POD KONTROLĄ
  Nasze wydarzenie to największe w Polsce warsztaty poświęcone dotacjom w placówkach niepublicznych – dzięki wiedzy zdobytej podczas warsztatów będziesz miał kontrolę nad całym procesem uzyskiwania, wydatkowania, rozliczania oraz dokumentowania dotacji.
 • RZECZYWISTE SYTUACJE SPORNE NA LINII ORGAN DOTUJĄCY – PLACÓWKA OŚWIATOWA
  Warsztaty „na żywo” są w całości oparte na przykładach z innych placówek – dogłębnie i szczegółowo omawiamy sytuacje, w których powstają spory dotyczące wydatkowania dotacji oraz pokazujemy jak ich uniknąć, dzięki bardzo precyzyjnej argumentacji i zabezpieczeniu dokumentacyjnym placówki.
 • PRAWDZIWE REALIA FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDÓW I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
  Podczas warsztatów skomplikowaną i teoretyczną wiedzę prawną zderzamy z rzeczywistością i realiami funkcjonowania jednostek dotujących oraz placówek oświatowych! Specjalista prawa oświatowego w Polsce skoncentruje się wyłącznie na najbardziej problematycznych i nieoczywistych aspektach zarządzania finansami placówki niepublicznej – specjalnie dla uczestników warsztatów pokażemy niuanse, kruczki prawne i sprytne, lecz legalne sposoby zabezpieczenia swojej placówki.
 • GOTOWE ROZWIĄZANIA DO WYKORZYSTANIA OD RĘKI PO ZAKOŃCZENIU WARSZTATÓW
  100% praktycznych i gotowych rozwiązań! Wyposażymy Cię w wiedzę, dotyczącą wydatkowania dotacji na np. użytkowanie samochodu w placówce bądź na cele administracyjne, dzięki czemu zastosujesz zabiegi zapobiegające możliwości podważenia Twoich decyzji.

Prelegent

Robert Kamionowski
 
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny od 1993 r., w Kancelarii Peter Nielsen & Partners od 1992 r. Specjalizuje się w prawie oświatowym, administracyjnym, cywilnym i prawie pracy. Redaktor naczelny bloga PrawoiEdukacja.pl, autor szeregu artykułów i publikacji.
 

Program warsztatów:

BLOK I: OBLICZANIE WYSOKOŚCI ORAZ UDZIELANIE DOTACJI PO ZMIANACH OD 1.01.2017 ROKU
 • W jaki sposób zmieniły się zasady obliczania dotacji przez gminy w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty?
 • W jaki sposób placówka powinna zostać poinformowana o wysokości aktualnej dotacji?
 • Jak subwencja oświatowa wpływa na ustalenie wysokości dotacji dla dzieci niepełnosprawnych i objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju?
 • Zasady wypłacania dotacji, zwiększania lub zmniejszenia jej wysokości w trakcie roku budżetowego – uprawnienia placówki i obowiązki organu dotującego.
 • Reguły obliczania nowej tzw. "podstawowej kwoty dotacji" – dla poszczególnych prywatnych jednostek oświatowych.

 • KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA: Zestawienie zmian w obliczaniu dotacji i ich konsekwencji dla niepublicznej placówki oświatowej, które weszły w życie 1.01.2017 r.

BLOK II: WYDATKOWANIE DOTACJI W PLACÓWCE NIEPUBLICZNEJ – KONTROWERSJE I KWESTIE SPORNE
 • Na konkretnych przykładach pokażemy, na jakie wydatki można wykorzystywać dotację i jak uargumentować i udokumentować jej przeznaczenie na cele, które są najczęściej kwestionowane przez samorządy oraz sądy – TYLKO U NAS przykłady wprost wyjęte z drogi sądowej!

 • Case study 1. –ZMIANY OD STYCZNIA 2017! Wynagrodzenie osoby prowadzącej placówkę niepubliczną, pełniącej funkcję dyrektora a opodatkowanie.
 • Case study 2. – Jak dowieść, że użytkowanie samochodu w placówce ma bezpośredni związek z prowadzeniem szkoły czy przedszkola?
 • Case study 3. –Korzystanie z lokali własnych lub współmałżonka na cele szkolne – jakie zarzuty najczęściej słyszą właściciele placówki ze strony samorządu i jak sobie z nimi poradzić?
 • Case study 4. –Wydatki administracyjne – czy można je pokryć z dotacji i jak udowodnić, iż koszty te służą realizacji zadań oświatowych?.
 • Case study 5. – Kiedy koszty wyżywienia dzieci w szkole lub przedszkolu można rozliczyć w ramach dotacji? Przedstawimy zabiegi minimalizujące ryzyko podważenia celu wydatkowania dotacji.
 • Case study 6. –Wydatki inwestycyjne a dotacje.

 • KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA:
  Przejrzysty katalog wydatków, które można pokryć z dotacji wraz z precyzyjnie sformułowanymi zapisami zabezpieczającymi placówkę niepubliczną.

BLOK III: ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI W 2017 ROKU
 • Jakie systemy rozliczania dotacji funkcjonują w polskich niepublicznych placówkach oświatowych? Na przykładach z praktyki wskażemy sposoby miesięcznego, półrocznego i rocznego rozliczania dotacji.
 • Czy kwoty wydane z dotacji w poszczególnych miesiącach roku budżetowego mogą różnić się między sobą – w jednym miesiącu można wydać mniej niż mamy przyznane przez samorząd a w innym więcej?
 • Czy można przekroczyć limity miesięczne i jak to wykazać?
 • Zmiany w wydatkowaniu dotacji w grudniu każdego roku budżetowego – czy środki niewykorzystane mogą przejść na styczeń kolejnego roku?
 • KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA:
  Przykłady i niebudzące wątpliwości schematy rozliczania dotacji na 2017 rok..

BLOK IV: DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI
 • Dokumentowanie wydatków ponoszonych z dotacji – jak prawidłowo opisywać faktury? Przykładowe sformułowania.
 • Jakie dodatkowe dowody księgowe (poza fakturami) należy gromadzić, aby odpowiednio wykazać poniesione koszty?
 • Czy dotacje można wydatkować za pomocą kilku rachunków bankowych lub gotówki?
 • KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA:
  Checklistę dokumentów i dowodów księgowych, które należy gromadzić na rzecz udokumentowania wydatkowania dotacji.

Szczegóły

Typ produktu Szkolenie / Warsztat
Informacje techniczne

Miejsce i termin:

 • Kraków, 24.04.2017 r.
 • Wrocław, 25.04.2017 r.
 • Szczecin, 26.04.2017 r.

Koszt uczestnictwa:
Koszt udziału 1 osoby w warsztatach wynosi 549 zł + VAT. Podana cena uczestnictwa w szkoleniu dotyczy jednej osoby i obejmuje materiały seminaryjne, przerwę kawową, napoje oraz lunch. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu..
Warsztaty odbywają się w godzinach 10:00-17:00.

Warunki uczestnictwa Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sprzedaży FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. oraz z akceptacją Ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych.

Patronat