Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności . Warunki dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.
BHP i produkcja Jak wykorzystać zapisy nowego Kodeksu Pracy 2017 na hali produkcyjnej z korzyści...

Jak wykorzystać zapisy nowego Kodeksu Pracy 2017 na hali produkcyjnej z korzyścią dla pracodawcy?

Szkolenie / Warsztat

Postępowanie z pracownikami: zatrudnianie, dyscyplinowanie i zwalnianie; uprawnienia i obowiązki zgodnie z najnowszym KP, przepisami BHP i zaleceniami PIP

Opcje zakupu

Stock state icon Dostępność: Ograniczona ilość
Price icon Cena: Netto

Jeżeli:

 • Musisz poznać jakie zasady zawierania umów o pracę i umów cywilnoprawnych z pracownikami fizycznymi obwiązują w 2017 roku i co najnowsze zmiany dotyczące minimalnej stawki godzinowej oznaczają dla firmy produkcyjnej
 • Chcesz uniknąć grzywny do 30.000 zł za zaniżanie stawek przy umowach cywilnoprawnych
 • Chcesz zyskać pewność, że zwalniając pracownika, robisz to prawidłowo i nie narazisz się na proces w sądzie pracy oraz ustalić jaką dokumentację zebrać, żeby udowodnić słuszność swojej decyzji
 • Chcesz się dowiedzieć, czy stosujesz właściwe procedury wobec pracownika, który przychodzi do pracy w stanie niedyspozycji, pod wpływem alkoholu czy środków odurzających
 • Chcesz poznać wszystkie metody, jakie przewiduje Kp., postępowania z pracownikiem, który ciągle korzysta z L4, notorycznie się spóźnia i robi częste przerwy „na papierosa”
 • Nie wiesz jak wykorzystać przepisy Kp. i wytyczne Inspektorów PIP w zakresie BHP, gdy pracownik narzeka na warunki pracy i straszy donosem
 • Chcesz się dowiedzieć jakie jest nowe stanowisko PIP w sprawie kontroli bez zawiadomienia

Zapraszamy na jedyne tak praktyczne szkolenie na rynku.

Podczas warsztatów specjalista Prawa Pracy z doświadczeniem na hali produkcyjnej:

 • Wyjaśni wszystkie wątpliwości w zakresie stosowania zapisów Kodeksu pracy w codziennych sytuacjach w firmie produkcyjnej
 • Podpowie jak zabezpieczyć się przed donosami do PIP czy sądu pracy oraz jak zgodnie z prawem upominać, dyscyplinować i zwalniać pracowników fizycznych
 • Wskaże, co możesz zastosować wobec pracowników nadużywających zwolnień, straszących pozwami czy narzekającymi na warunki BHP i lekceważącymi czas pracy

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Wyposażymy Państwa w dokładną i praktyczną wiedzę „z pierwszej ręki”, co dokładnie w zakresie KP będą sprawdzać inspektorzy podczas kontroli dotyczących zatrudniania, zwalniania, wypłaty wynagrodzeń, czasu i warunków pracy pracowników fizycznych i co w szczególności, w związku ze zmianami w Prawie pracy, będzie weryfikowane w 2017 roku
 • Przekażemy Państwu pakiet niezbędnych zapisów – przykłady notatek służbowych, uzasadnień do umów, wypowiedzeń, które chronią interesy pracodawcy na wypadek ewentualnego sporu z pracownikiem
 • Dokładnie omówimy nową procedurę zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony, nieokreślony, o dzieło i zlecenie wraz z nową minimalną stawką godzinową od 1 stycznia 2017 i jednoznacznie wyjaśnimy te z nowych rozwiązań, które mogą rodzić najwięcej wątpliwości
 • Przeanalizujemy za jakie uchybienia wobec pracowników produkcyjnych pracodawcy byli najczęściej karani w 2016 r. – omówimy listę najczęściej popełnianych błędów i damy konkretne wytyczne jak ustrzec przed nimi swoją firmę
 • Wyposażymy Państwa we wszystkie instrumenty, które przepisy dają do ręki pracodawcom do walki z pracownikami nieuczciwymi, łamiącymi postanowienia regulaminu pracy, ignorującymi przepisy BHP i dyscyplinę pracy

Prowadzący:

Adwokat Tomasz Lizoń
 
Adwokat Tomasz Lizoń jest absolwentem stacjonarnych studiów prawniczych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwentem Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Następnie rozpoczął odbywanie aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W czasie trwania aplikacji pozostawał pod patronatem wybitnych osobowości wielkopolskiego środowiska prawniczego. Doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach adwokackich w Poznaniu poprzez obsługę klientów indywidulanych, przedsiębiorców, spółek prawa handlowego oraz zakładów pracy.

Z powodzeniem złożył egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Adwokat Tomasz Lizoń prowadzi Kancelarię Adwokacką w Poznaniu oraz w Wałczu. Świadczy swoje usługi na obszarze województwa wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego

Adwokat Tomasz Lizoń jest założycielem Kancelarii Adwokackiej i kieruje jej pracami. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych oraz występuje jako pełnomocnik w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Adwokat Tomasz Lizoń posiada szeroką praktykę w prowadzeniu spraw w zakresie prawa pracy. Zajmuje się restrukturyzacją oraz obsługą prawną zakładów pracy. Reprezentuje z powodzeniem przedsiębiorców i podmioty gospodarcze w sprawach sądowych oraz przed organami administracyjnymi.

 

unikalne korzyści z udziału w naszych szkoleniach:

 • Tylko u nas! - praktyczna wiedza i fachowe komentarze w zakresie najnowszych obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych .
 • 100% praktycznych porad - podczas Warsztatów przytaczamy wyłącznie przykłady, które można przenieść bezpośrednio na realia Państwa działalności. Wszystkie zajęcia prowadzone są w czytelny i zrozumiały sposób metodą "krok po kroku".
 • Wsparcie w rozwiązaniu indywidualnych problemów - Prelegenci wspierają uczestników udzielając wskazówek do pytań i problemów zgłaszanych "z Sali." Jesteśmy również do Państwa dyspozycji w przeciągu tygodnia po dacie Warsztatów - odpowiemy na każde Państwa pytanie!
 • Program warsztatów przygotowany w oparciu o badania potrzeb firm - to gwarancja, że tematy są najlepiej dobrane do potrzeb naszych klientów
 • Nasi wykładowcy są oceniani przez uczestników - współpracujemy wyłącznie z tymi, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny Warsztatów

Program warsztatów

Część I: Rekrutacja i zatrudnianie pracowników fizycznych – praktyczny komentarz do nowych, obowiązujących w 2017 roku przepisów KP
 • W jaki sposób przeprowadzać rekrutację w zgodzie z obowiązującymi przepisami? Jakich pytań nie wolno zadawać kandydatom na pracowników produkcyjnych?
 • Nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określony – co w praktyce oznaczają limity liczbowe i czasowe, jak liczyć okres 33 miesięcy w przypadku ciągłości zatrudnienia, a jak w przypadku przerw w zatrudnieniu,
 • Jakie zapisy można zawierać w umowach o pracę na czas określony, aby nie podlegały ograniczeniom - jak działać w sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania na pracowników w związku z realizacja dużego zamówienia, specyfiką produkcji sezonowej, przy zatrudnianiu pracowników na zastępstwo
 • Jakie obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy mogą w praktyce firmy produkcyjnej uzasadniać zawarcie umowy poza nowymi obowiązującymi limitami?
 • Jakie informacje koniecznie trzeba przekazać pracownikowi, z którym podpisujemy umowę o pracę? (rozdz. I i II Kp.)
 • UWAGA! Zaostrzone kontrole umów o pracę, umów zlecenie oraz umów o dzieło w 2017 roku, czyli kiedy umowa cywilnoprawna zostanie uznana za umowę o pracę?
 • Jak po zmianach z 2016 roku i w związku z zapowiedzianymi na 2017 r. kontrolami zatrudnić pracowników zgodnie z prawem i z korzyścią dla firmy? Nowe zasady odprowadzania składek od umów zlecenie, zagrożenia dla przedsiębiorstwa przy zawieraniu umów zleceń oraz umów o dzieło
 • Nowa minimalna stawka godzinowa na umowach zlecenie od 1 stycznia 2017 a premie i świadczenia pracownicze – jak je rozliczać, żeby wykazać wypłatę pracownikowi stawki minimalnej i ustrzec się przed karą grzywny do 30 000 zł?
 • Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych – jakich prac zgodnie z nowymi przepisami prawnymi od 1 czerwca 2017 r. nie będzie można powierzyć pracownikowi tymczasowemu i jakie wymogi musi spełnić w związku z tym pracodawca-użytkownik i co w zakresie zatrudnienia tymczasowego kontrolować będzie PIP?
Cześć II: Przestoje, urlopy, zwolnienia lekarskie, uprawnienia związane z rodzicielstwem – wyjaśnienia na rzeczywistych przykładach z hali produkcyjnej
 • Jak dokumentować zakres obowiązków dla pracowników i wyznaczać im zadania podczas przestojów tak, aby nie naruszać Kp. i żeby pracownicy nie mogli odmówić ich wykonania ?
 • Jak zgodnie z Kp. ściągnąć pracownika z urlopu, lub odmówić jego udzielenia? (art. 152 -164 Kp.)
 • Zwolnienie lekarskie – e – zwolnienia – jakie ma nowe obowiązki pracodawca?
 • Jak nie dasz mi urlopu, pójdę na L4 – procedury postępowania z pracownikiem, który szantażuje szefa. Czy można odmówić udzielenia urlopu na żądanie?
 • Jak w praktyce na firmy produkcyjne wpłynęły zmiany w przepisach o urlopach rodzicielskich – jak się zmieniły uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem? Jak udzielać wg nowych zasad zwolnień od pracy na opiekę nad dzieckiem?
 • Nowa lista prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących – o czym powinien pamiętać pracodawca i jak się zabezpieczyć na wypadek roszczeń pracownicy w zakresie konieczności wykonania zleconej pracy?
Część III: Jak zgodnie z prawem planować i rozliczać nadgodziny, pracę w dniu wolne czy można naruszyć dobę pracowniczą?
 • Kiedy kierownik produkcji może zatrzymać pracowników w pracy i jak zgodnie z k.p. powinien ich wynagradzać za nadprogramową pracę, kiedy pracownikowi za nadgodziny przysługuje dodatek w wysokości 50, kiedy 100%?
 • Kiedy za nadgodziny można „zapłacić” dniem wolnym i kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny – w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie?
 • Pracownik musi pracować w niedzielę – kiedy przysługuje mu dodatek w wysokości 100 lub 200%?
 • Jakie możliwości ma pracodawca, jeśli z powodu pracy w nadgodzinach pracownik nie skorzysta z obowiązkowego 11-godzinnego prawa do odpoczynku?
Część IV: Rozmowy dyscyplinujące, upomnienia, kary i zwalnianie pracowników fizycznych
 • W jaki sposób i w jakich sytuacjach można udzielić nagany pracownikowi, a kiedy wystarczy upomnienie ustne lub pisemne wg Kp?
 • Czy „za karę” można pracownika pozbawić premii lub przesunąć na inne stanowisko?
 • Czego nie wolno mówić podczas rozmów dyscyplinujących, aby przytoczone argumenty nie zostały wykorzystane przeciwko pracodawcy?
 • Kiedy i na jakiej podstawie można według najnowszych wytycznych Kp. rozwiązać umowę na czas nieokreślony, określony i jak uzasadnić decyzję w dokumentacji?
 • Jakie, zgodne z najnowszym Kp., zabiegi można zastosować, aby skrócić czas wypowiedzenia?
 • Wydłużenie od 1 stycznia 2017 terminu, w którym zwolniony pracownik może odwołać się do sądu pracy – jakich procedur trzeba dopełnić, gdy zwalniamy pracownika dyscyplinarnie i chcemy uniknąć wizyty w sądzie pracy?
Cześć V: Prawa i obowiązki pracowników produkcyjnych wg Kp. – jak się zabezpieczyć przed sporami na przykładach prawdziwych postępowań
 • Kiedy i jaką karę można nałożyć na pracownika, który nie stosuje się do przepisów BHP i ppoż. na hali produkcyjnej?(art.211 Kp.)
 • W jaki sposób pracownicy odpowiadają za mienie powierzone i jak zgodnie z nowymi wymogami od 1 stycznia 2017, uregulować odpowiedzialność materialną pracownika i zabezpieczyć się jako pracodawca?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy pracownik nie wypełnia postanowień regulaminu pracy
 • Za zimno, za ciemno, za ciepło - jak reagować gdy pracownik narzeka na warunki pracy, kiedy roszczenia pracowników należy uznać za uzasadnione, a kiedy można je odrzucić? (art. 210 i 212 Kp.)
Część VI: Sytuacje konfliktowe na linii pracodawca – pracownik. Jak wg zaleceń Inspektorów Pracy rozwiązywać nieporozumienia z korzyścią dla pracodawcy
 • Pracownik pod wpływem – co robić, kogo powiadomić, jakie procedury postępowania z odurzonym pracownikiem stosować zgodnie z przepisami
 • Kradzieże i oszustwa na hali – znikający towar, sprzęt roboczy i okradanie siebie nawzajem. Jak zapanować nad pracownikami i jak postępować w przypadku kradzieży na hali?
 • Bójki i kłótnie – rozwiązywanie konfliktów jakie możliwości dają przepisy i jak je wykorzystać
 • Co robić gdy pracownicy notorycznie psują serie i niszczą „materiał powierzony” (art. 82 oraz 114-123 Kp.)
 • Dlaczego znowu mam najgorszą robotę?! – jak uzasadniać zgodnie z prawem powierzone obowiązki
 • Gdy przerwa na papierosa jest zbyt częsta –sposoby radzenia sobie z częstymi przerwami na hali produkcyjnej
 • Już 3 dzień nie przyszedł do pracyspóźnienia, częste przerwy, unikanie pracy. Jak radzić sobie z typowymi problemami na hali wg zaleceń IP

Szczegóły

Typ produktu Szkolenie / Warsztat
Warunki uczestnictwa Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sprzedaży FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. oraz z akceptacją Ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych.
Informacje techniczne

Miejsce i Termin

26.05.2017r. Poznań
Omega
ul. Dąbrowskiego 79

29.05.2017r. Katowice
Europrofes
ul. Stawowa 10

31.05.2017r. Warszawa
Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A

Koszt uczestnictwa:

Koszt udziału 1 osoby w warsztatach wynosi 999 zł + VAT. Podana cena uczestnictwa w szkoleniu dotyczy jednej osoby i obejmuje materiały seminaryjne, napoje oraz lunch. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Warsztaty odbywają się w godzinach 10:00-17:00.